top of page

על גיוון והכלה - עם ערן יריב

בפרק זה דיברנו על גיוון והכלה (וגם כן הכללה 😉), איך זה משפיע על חברות לרצות להכניס אנשים מרקע תרבותי שונה מחד. ומאידך, לאדם חרדי להיכנס למקום עבודה עם אווירה חברתית שונה כל כך ממה שמכיר.

שוחחנו עם ערן יריב שהוא מנהל קבוצת AI (בינה מלאכותית) במייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח. בשיחתינו צללנו לעומק לעקרונות ולהשלכות של החלטות שיכולות לקחת אותנו צעד קדימה לחברה מחוברת ומאוחדת יותר.

מה מייקרוסופט כחברה בינלאומית עושה בעניין של גיוון והכלה?

האם פעולות כאלו יכולות להועיל גם לחברות קטנות?

ומה עומד לנגד עיניו של חרדי לפני הכניסה להייטק (או לשוק התעסוקה בכלל) לבין אחרי שהוא כבר שם?

האזנה נעימה 🙂

00:00 / 46:20
podcasts.png
spotify.png
rss icon.png
 על גיוון והכלה - עם ערן יריב
bottom of page