top of page

סדנת מציאת עבודה בהייטק

סדנה המספקת מידע רחב לקראת הכניסה לתעשיית ההייטק וחושפת את המעלות והחסרונות שיש במקצוע הנחשק כ״כ בתעשייה
יחד עם למידה ותרגול השאלות שנישאל בראיונות המקצועיים
הסדנה הועברה בזום ע״י יואב צ׳רנוברודה - מנהל בכיר בחברת eToro
כאן ניתן לראות את ההקלטה ואת המצגות של שני החלקים

סדנא חלק א 

סדנא חלק א 

חלק ב׳

תודה!
ליואב צ׳רנוברודה על שהשקיע מזמנו בהעברת הסדנה
ולמאיר אסרף חבר קהילתנו על עריכת הוידאו

bottom of page