top of page

DDoS innovation

תכנית היזמות - DDoS innovation מאגדת ומחברת בין יזמים למתכנתים חרדים ומקדמת שיתוף פעולה וצירת מיזמים משותפים תוך העשרה והעלאת המודעות לעולם היזמות וסטארטאפים בציבור החרדי

DDoS Garage

מיזם DDoS Garage הוקם על מנת לייצר אזור שיתופי דיגיטלי שיאפשר הקמת מספר סטרטאפים בו זמנית תחת מטריית DDoS. המיזם מאפשר עבודת צוות קהילתית שיתופית הכוללת מתכנתים ויזמים מנוסים ומבלי שיצטרכו לעזוב את עבודתם הקבועה.

מה הצורך בזה?

הצורךבמיזם DDoS Garage נובע מחוסר יכולת להביא למעשה את השאיפה היזמית הקיימת אצל מתכנתים ויזמים חרדיים. חוסר זה נובע בעיקר מארבעה חסמים עיקריים: חוסר זמן, חוסר ידע עסקי (שיווק, מכירות ולוגיסטיקה), חוסר כסף וחוסר קשרים (לגיוס אנשי השקעה בעלי ממון).

 

למה זה כדאי לי?!

מיזם זה מהווה הזדמנות לעבודה שיתופית של כלל בעלי המקצוע הנדרשים להקמת סטרטאפ איכותי עיסקי. המיזם בנוי על שעות מצרפיות- המתכנת עובד כמות שעות כפי יכולותו בזמנו הפנוי (במסגרת לו"ז). היזם אינו נדרש לתשלום משכורות. כל אחד ממשתתפי המיזם באופן פעיל יש לו חלק במניות התוצר הסופי (על פי קריטריונים היפורטו בתהליך הקליטה למיזם).

 

למי זה מתאים?

מפתחים, מתכנתים ויזמים מהמגזר החרדי

מה בתכנית?

  • חשיפת המיזם וגיוס פרסונות

  • תהליך ההרשמה לתוכנית ומיון הנרשמים

  • סיעור מוחות לרעיונות לסטראטאפ עתידי

  • בחירת רעיונות בעלי התכנות עסקית

  • גיבוש צוות רלוונטי ואפקטיבי לפיתוח כל רעיון

  • פיתוח הרעיון בדומיין הדיגיטלי בשיתוף כלל חברי הקבוצה כאשר כל חבר תורם ומשפיע על הרעיון בתחום ההתמחות שלו

  • בדיקת היתכנות על ידי יזמים על ידי שימוש בכלים שונים (בBMC ועוד)

מהו התוצר הסופי של המיזם?

השקת סטארטאפ עם התכנות להצלחה ברמה העסקית (מכל ההיבטים: עסקי, טכנולוגי, שיווקי) וגיוס הון לשם כך

אתה איתנו? 

 

רוצה לשמוע עוד?

ניתן לפנות לאריק לוזון 054-3298770

bottom of page