top of page

למנף אתגרים בסביבה לא מוכרת

בפרק הזה חשפנו עוד טפח מעולמם של בחורי הישיבה והאברכים שיצאו לדרך חדשה עם דגל מעט משונה ולא כל כך מוכר, דגל תורה ועבודה 


שוחחנו עם יאיר יפרח שעבר מסלול מעניין במיוחד מבחור ישיבה שהתגייס לצה״ל שם שירת כחמש שנים בתפקידי פיתוח, ניהול והדרכה, וסיים כראש צוות פיתוח תוכנה. היום הוא מנהל ההדרכה בתוכנית מיגו (בני ברק) תוכנית הכשרת גברים חרדים להייטק


מה האתגרים איתם מתמודד בחור ישיבה בשערי עולם התעסוקה

איך אברך רואה את הפערים בין דרישות שוק התעסוקה לסל הכישורים המיוחד אותו הוא מחזיק

וכיצד אפשר למנף את האתגרים הללו שישמשו כחוזקות להצלחה


האזנה נעימה

00:00 / 44:15
podcasts.png
spotify.png
rss icon.png
למנף אתגרים בסביבה לא מוכרת
bottom of page