top of page

כשהחרדים יהיו רוב - עם איציק קרומבי

בפרק זה נגענו בנקודה שמטרידה רבים במדינת ישראל ביחס להשפעה שיש לציבור החרדי על כלכלת המדינה ולאן כל זה הולך בהתחשב בקצב הגידול הדמוגרפי ביחס ליתר האוכלוסיה


שוחחנו עם איציק קרומבי מחבר הספר ״כשהחרדים יהיו רוב״. איציק הוא יזם ואיש הייטק חרדי העוסק בחקר החברה החרדית. פעיל מרכזי לשילוב חרדים בתעסוקה באמצעות תכניות הכשרה, קידום עסקים ומיזמי חדשנות לאוכלוסייה החרדית בישראל


מה יקרה כשהחרדים יהיו רוב

מה מידת ההיענות של חברות ההייטק ליוזמות העסקה של חרדים

ומה אפשר לעשות בכדי לשפר את המצב 


האזנה נעימה

00:00 / 45:12
podcasts.png
spotify.png
rss icon.png
כשהחרדים יהיו רוב - עם איציק קרומבי
bottom of page