top of page

חרדים ואקדמיה - עם אלה דרי

״חרדים ואקדמיה״. פרק חדש עם אלה דרי, מנהלת תכנית זרקור. והפעם דיברנו על נקודת קונפליקט ויש שיאמרו גשר בין ״האקדמיה״ שכמובן משפיעה באופן ישיר על הכלכלה במדינה שחשובה לכולנו לבין עולם ערכי עם אידאולוגיה עמוקה וארוכת שנים ביחסו למוסדות האקדמיה ולרוחות שנושבות שם.

למה יש התנגדות בעולם החרדי ללימוד מקצוע באופן שמציעים באקדמיה?
מה היתרונות שיש ל״תואר״ אותה תעודה שמנפיקים מוסדות להשכלה גבוהה על פני קורסים אחרים קצרים וזולים יותר?
מדוע לסטודנט שמסיים תואר במדעי המחשב יש יותר סיכוי להיכנס להייטק מאשר בוגר קורס פיתוח אפליקציות?
מתי כן נכון ללמוד דווקא קורס על פני תואר?

האזנה נעימה 🙂

00:00 / 51:20
podcasts.png
spotify.png
rss icon.png
חרדים ואקדמיה - עם אלה דרי
bottom of page