top of page

חרדיות ישראלית

העולם החרדי לא אוהב שינויים, כל תזוזה נבחנת ובדרך כלל נפסלת לפני שנבדקת. יש שיאמרו שאותה חרדתיות חרדית היא הכרח על מנת לשמור על הערכים והאידאלוגיה החרדית ויש שיאמרו שדווקא היא זו שעלולה להרוס אותה מבפנים.

במיטאפ האחרון של קהילת דידוס הקלטנו פרק לייב רן ואני יחד עם הרב יהושע פפר, רב קהילה בירושלים וראש מכון ״עיון״. השיחה הייתה מרתקת, שוחחנו על השקפה והגות עם שאלות קצת קשות ובעיקר לשמוע זווית תורנית על המהלך החרדי העכשווי.

חרדי שיוצא לעבוד, האם הוא בעצם נכשל בנסיון להיות אברך או שלכתחילה יש גם צד לצאת לעבוד גם למי שמסוגל לשבת וללמוד?
⁠⁠ההייטק ברובו הגדול אינו דתי. האם השאיפה צריכה להיות הקמתם של מרכזים וחברות לחרדים בלבד, עם הפרדה וכל מה שצריך - או דווקא ללכת גם למקומות לא דתיים ולקחת בהם חלק, עם כל הסיכונים שבדבר?
איך משכנעים רבנים נוספים לעודד יציאה לעבודה בהייטק?

האזנה נעימה

00:00 / 50:58
podcasts.png
spotify.png
rss icon.png
חרדיות ישראלית
bottom of page