top of page

חיים פריש - מסאטמר להייטק

העולם החרדי מכיל בתוכו מגוון תרבויות וענפים אידאולוגים שונים ומגוונים. ההשפעה על כלכלת מדינת ישראל ועל פרנסת היחיד נגזרת בין היתר במיקצועות בהן לוקחים חלק אותם זרמים בציבור החרדי. הייטק הוא מענפי הצמיחה ואף מעמודי התווך בכלכלתה וחוסנה של מדינת ישראל, כניסתן של חרדים לעולם ההיטק תוביל לתרומה כלכלית גדולה בנוסף לתרומה האדירה שכבר מעניקים החרדים לחוסנה הרוחני של מדינתינו.

״מסאטמר להייטק״. פרק חדש בו נשמע את סיפורו של חיים פריש מפתח תוכנה בחברת ״C2A Security״ וחסיד סאטמר. שהיא מהחסידיות היותר קיצוניות בחברה החרדית.

בפרק זה נחשפנו לסיפור ״כניסה להייטק״ לא שגרתי בו מספר האתגרים היה גדול ומגוון. למדנו על אומץ יוצא דופן ותקווה אופטימית יותר לעתיד הכלכלי של העולם החרדי שחווה שינויים גם בקצוות האידאולוגים והתרבותיים בחברה החרדית.

מהי חסידות סאטמר? במה היא שונה מזרמים אחרים בעולם החרדי?
מה גישת החסידות ל״תורה ועבודה״?
איך יכול חסיד בסאטמר להיחשף ולשקול את האפשרות של תעסוקה בהייטק?

האזנה נעימה 🙂

00:00 / 50:23
podcasts.png
spotify.png
rss icon.png
חיים פריש - מסאטמר להייטק
bottom of page