top of page

הכוונה תעסוקתית - עם יחיאל אמויאל

פרק זה הוא על הכוונה תעסוקתית אבל גם על הרבה יותר מזה, דיברנו על אילו תפקידים מותאמים לחרדים מציעים כרגע במרכז כיוון ובשוק באופן כללי. שוחחנו על חיבורים הנוצרים במקום העבודה ויוצרים מפגשים בין אנשים כל כך שונים אבל באותה מידה כל כך דומים.

השיחה המרתקת הייתה עם יחיאל אמויאל שהוא מנכ״ל מרכז כיוון - מרכז הכוון לציבור החרדי בתעסוקה והכשרה. ובנוסף, עובד על חיבורים היוצרים גשר בחברה הישראלית. בשיחתינו נגענו גם במחשבות של בחור ישיבה או אברך-כולל בעומדו על מפתן עולם התעסוקה והקשר של זה להשפעה על תמהיל החברה הישראלית.

איך ניגש בחור ישיבה לקראת המחשבה של לצאת לעבוד?
אלו תפקידים יש כיום להציע לאברך כולל המותאמים לאורחות חייו?
איך אפשר לשמר הצלחות לקראת התמדה חזקה שתעמוד איתן אל מול כשלונות בלתי נמנעים?

האזנה נעימה 🙂

00:00 / 45:52
podcasts.png
spotify.png
rss icon.png
הכוונה תעסוקתית - עם יחיאל אמויאל
bottom of page