top of page

תכנון פיננסי

ליווי אישי הוליסטי- כלל התיק הפנסיוני, ביטוחי ופיננסי

תכנון פיננסי

ליווי אישי הוליסטי- כלל התיק הפנסיוני, ביטוחי ופיננסי:

-אזור אישי שמאגד את כלל המוצרים תחת האתר של נטו תכנון פיננסי (ממשק מעולה).

-ניתוח תיק בנושאי ביטוחי החיים, בריאות, משכנתא וכ"ו.

-תכנון פנסיוני עבור קופות הגמל , קרנות ההשתלמות, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים.

-השקעות של כספים נזילים בפוליסות חיסכון ובקופות גמל להשקעה ועוד אפיקי השקעה.

-השקעות אלטרנטיביות כגון פרויקטים של נדלן, private equity, פרויקטים בארץ, חשיפה לקרנות הגידור הטובות בעולם.(כרוך במינימום השקעה משתנה).

-הנחות בכלל הביטוחים עד 50%
-הסדר פנסיה ללא הצהרת בריאות ודמי ניהול מעולים.

לחץ לקביעת פגישת ההיכרות(ללא עלות והתחייבות).

bottom of page