< Back

Code Review

תוכנית חדשה מבית DDoS!
בכל שבועיים יתקיים מפגש Code Review עם סניור ו5 ג'וניורים בלבד ויתן חוות דעת ושיפורים על הפרוייקטים שלהם באופן אישי.
משך המפגשים יהיה בין חצי שעה לשעה.

Code Review