< Back

מסע אנגלית של הקהילה

תוכנית מיוחדת
לשיפור האנגלית לחברי הקהילה בשיתוף חברת Speak ובמימון המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק מעניק קורס אנגלית עסקית בסבסוד

מסע אנגלית של הקהילה